Als Voice Assistant is ingeschakeld, geeft uw telefoon gesproken feedback ter ondersteuning van … Tik op de startknop en houd je vinger erop. Voice assistants, a product of artificial intelligence, have the features to make our life easier. Today I will show you how to get to The Voice Assistant option, how to Turn It On and Off. Samsung Electronics announced today that Google Assistant will join the suite of voice assistants currently available on 2020 Samsung Smart TVs, providing viewers … Met Voice Assistant veegt u met uw vingers om te kopiëren en te plakken. Samsung heeft een aantal opstartproblemen gehad tijdens de opzet van Bixby, waardoor wij Nederlanders nog even moeten wachten op de Nederlandse versie. Steps 4 : Tap then double tap the Turn Off Slider Button option to disable or stop the Voice Assistant setting . Wanneer u actie uitvoert voor een item op het scherm, wordt dit omgeven met een rechthoekige focus. Enjoy! Voice Assistant allows you to use intuitive voice commands to perform specific tasks on a device. You can activate Voice Assistant in the Settings menu or by direct access (triple tap with two fingers). ; Turn on Hey Google.. S Voice, one of Samsung’s voice assistants, hadn’t hit the market too much, but it still had users. Met Voice Assistant hebt u op verschillende manieren toegang tot informatie. • Als u wilt dat Voice Assistant hardop de informatie op de statusbalk voorleest,tikt u drie keer met 2 vingers. De voice assistant wordt behandeld als een mens, soms zelfs als een goede vriend of familielid. En ook hoe je het kunt verwijderen van de startknop. U kunt ook selecteren welke specifieke informatie u wilt horen: tijd, datum, batterijvoeding, signaalsterkte, Bluetooth-status.• Als u Voice Assistant het eerste tot laatste item op het scherm wilt laten voorlezen,tikt u op het scherm met 3 vingers.• Als u items op het scherm in volgorde wilt laten voorlezen na het momenteel geselecteerde item,tikt u twee keer met 3 vingers.• Als u het laatste wat Voice Assistant zei, wilt horen en kopiëren,tikt u drie keer met 3 vingers.• Als u terug wilt gaan, wilt annuleren of een pop-up wilt sluiten,tikt u met 4 vingers of veegt u met 3 vingers naar boven en dan naar beneden.• Als u naar het Startscherm wilt gaan,tikt u twee keer met 4 vingers of veegt u met 3 vingers naar beneden en dan naar boven.• Als u een lijst met recente apps wilt horen,tikt u drie keer met 4 vingers• Als u gesproken feedback wilt dempen,tikt u twee keer met 2 vingers, • Als u een complete stapsgewijze zelfstudie wilt volgen,gaat u naar Instellingen > Toegankelijkheid > Schermlezer > Zelfstudie.• Als u de geleerde gebaren wilt oefenen,gaat u naar Instellingen > Toegankelijkheid > Schermlezer > Zelfstudie ->1. Here’s how to get Google Assistant up and running on your Samsung wearable. While many people use Bixby, there are many who want to disable it. Voice Guide is a voice assistant or narrator on Samsung Smart TVs that gives an audio description of all the menu items and options. You can also activate Usage hints in the Vision setting to be able to hear additional feature description. ; Under "Popular settings," tap Voice Match. Samsung hasn't given up on Bixby. U kunt uw instellingen wijzigen of de gesproken feedback stoppen met eenvoudige gebaren. • Als u de selectiestand wilt in- of uitschakelen,tikt u twee keer met 2 vingers en houdt u vast• Als u tekens wilt selecteren,veegt u naar boven of naar beneden met 1 vinger terwijl de selectiestand is ingeschakeld• Als u geselecteerde tekens wilt knippen,veegt u naar links met 2 vingers• Als u tekens wilt plakken,veegt u naar rechts met 2 vingers• Als u alle tekens wilt selecteren,veegt naar beneden met 2 vingers• Als u geselecteerde tekens wilt kopiëren,veegt u naar boven met 2 vingers• Als u de cursor in een tekstinvoerveld wilt plaatsen,drukt u op de toetsen Volume omhoog/omlaag• Als u de invoercursor naar het eerste of laatste positie wilt verplaatsen,veegt u naar boven en dan naar beneden of naar beneden en dan naar boven met 1 vinger. For example, it describes what you touch, select, and activate. Today I will show you how to get to The Voice Assistant option, how to Turn It On and Off. Krachtig wassen, sneller schoon. • Als u wilt horen wat zich meteen onder uw vinger bevindt,tik u met uw vinger en sleept u over het scherm.• Als u een item wilt activeren,tikt u twee keer met 1 vinger.• Als u de focus naar een ander item op het scherm wilt verplaatsen,veegt u met 1 vinger naar links of naar rechts.• Als u naar de vorige of volgende pagina wilt gaan,veegt u met 2 vingers naar links of naar rechts.• Al u naar boven of naar beneden wilt scrollen in de lijst,veegt u met 2 vingers naar boven of naar beneden.• Als u omhoog of omlaag wilt scrollen door de scherminhoud,veegt u met 1 vinger van de ene zijkant naar de andere (naar links en dan naar rechts om omhoog te scrollen en naar rechts en dan naar links om naar beneden te scrollen).• Als u de focus naar het eerste of laatste item op het scherm wilt verplaatsen,veegt u met 1 vinger naar boven en dan naar beneden om naar het eerste item te gaan of naar beneden en dan naar boven om naar het laatste item te gaan. Marc Lagace. • Als u de instellingen voor Voice Assistant wilt wijzigen,Veeg naar links of rechts met drie vingers om de instelling te kiezen die u wilt wijzigen (zie hieronder), en veeg naar boven of naar beneden met 1 vinger om te corrigeren.- Spraaksnelheid: verhoog of verlaag de spraaksnelheid- Interpunctie: neem interpunctie wel of niet op in de gesproken feedback- Donker scherm: schakel het scherm in of uit- Dikke randen: schakel een dikke rand rond de focus in of uit- Kleur voor focusaanduiding: selecteer de kleur van de rand rond de focus- Melding: open of sluit het meldingenvenster- Geluidfeedback: schakel geluidfeedback in of uit- Feedback trilsignaal: schakel feedback trilsignaal in of uit- Snel typen: gebruik het Samsung Toetsenbord en het toetsenblok door één keer op een toets te tikken- Nadruk op gesproken audio: verminder het volume van andere audio terwijl Voice Assistant hardop voorleest• Als u de details van wat Voice Assistant voorleest wilt aanpassen,veegt u naar boven of naar beneden met 3 vingers om te kiezen uit de hieronder vermelde details, en veegt u naar boven of naar beneden met 1 vinger om de geselecteerde gedetailleerdheid te implementeren.- Gedetailleerdheid teken: Lees elk teken voor- Gedetailleerdheid woord: Lees elk woord voor- Gedetailleerdheid regel: Lees 1 regel tegelijk voor- Gedetailleerdheid alinea: Lees 1 alinea tegelijk voor.